Llongau Safonol Am Ddim ar bob archeb uwchlaw $ 20 yn UDA Cofrestrwch ar gyfer cyfrif i gael gostyngiadau a llongau am ddim!

Casgliad Kurt Adler

Wrth wasanaethu ym myddin yr UD, bu Kurt Adler yn gweithio yn yr adran gaffael yn sicrhau nwyddau angenrheidiol o bob cwr o'r byd. Yn y fyddin, dysgwyd logisteg iddo a sut i ddod o hyd i nwyddau. Kurt S. Adler, Inc. fel y gwyddom iddo ddechrau ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, pan ddaeth Kurt â'r sgiliau hyn gydag ef a rhoi cynnig ar allforio nwyddau cyffredinol i wledydd yr oedd angen cynnyrch arnynt ar ôl y rhyfel. Wrth i'r busnes dyfu ac wrth i economïau Ewrop ddechrau gwella, newidiodd gyfeiriad i fewnforio. Yn y 1950au, cynigiwyd addurniadau gyntaf. Daeth angylion hardd wedi'u gwneud â llaw o Ddwyrain a Gorllewin yr Almaen o hyd i gynulleidfa frwd yn America. Ehangwyd y llinell gydag addurniadau gwydr o Tsiecoslofacia, addurniadau nenfwd crog o'r Almaen, a goleuadau bach o'r Eidal. Yn sydyn, roedd America yn gyforiog o addurniadau Nadoligaidd a oedd yn cynnig dawn Ewropeaidd.


×
Newydd-ddyfodiad Croeso